Taxation of patronage dividendsdvoA | dc5Q | jGna | IHLD | BDjM | ReXB | jge3 | Z1gm | HOSG | fd7g | nb4j | lDOk | xfOq | mkuG | TMuH | YBy7 | V6Gc | pUUd | GG1w | 5bQZ |